Globālistu pakalpiņi Latvijā steidz ieviest aperteīdu. Digitālais šprices sertifikāts ir klāt.

Burtiski nupat izskanēja ziņa, ka Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolēma noteikt steidzamību likumprojektam, kas paredz piešķirt Ministru kabinetam deleģējumu pār vakcinācijas pret Covid-19 fakta pieprasīšanas, izsniegšanas un pārbaudes kārtību.

Šis priekšlikums paredz, ka, «lai varētu atļaut izmantot izņēmumus epidemioloģiskās drošības pasākumiem personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju, pārslimojušas to vai kuru veiktie testi pret Covid-19 infekciju ir negatīvi, tiek izsniegti sadarbspējīgi sertifikāti, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu vai informāciju par veikto testēšanu pret Covid-19 infekciju»

Respektīvi, steidzamā kārtā tiek ieviests tas, par ko veselu gadu brīdināja dažādas saprāta balsis – šis ir plāndēmijas afēras galvenais mērķis. Tas ir reģistrēt cilvēkus digitālajā sistēmā, kas nodrošina iespējas mainīt viņu statusu un tālāk jau savienot to ar sociālo kredītu sistēmu pēc Ķīnas parauga. Tam ir atrasts arī tautiskais nosaukums ‘sadarbspējīgie’ sertifikāti.

Savukārt no kāda cita avota ir saņemts arī viss plānotais grozījumu projekts. Ar to varat iepazīties šeit.

Tajā ir paredzēts veikt grozījumus arī MK noteikumos 360 un šeit redzam visu to, kāpēc tad afēra tika palaista. Daži izvilkumi no paredzētajiem grozījumiem:

Personai veiktās vakcinācijas pret Covid-19, testēšanas SARS-CoV-2 noteikšanai vai personas pārslimošanas ar Covid-19 faktu apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā noteiktajā kārtībā, ja persona ir saņēmusi vakcīnu pret Covid-19 ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu  atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai. Sertifikātu izsniedz par katru saņemto vakcīnas devu.

Sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā noteiktajā kārtībā, ja personai  ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ātrais antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01 un šī testa rezultāts ir negatīvs. Testu sadarbspējīga testēšanas sertifikāta izsniegšanai neveic par valsts budžeta līdzekļiem.

Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona vai tās likumīgais pārstāvis elektroniski var pieprasīt un lejuplādēt tīmekļa vietnē http://www.Covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla http://www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem.

Aprakstīta arī informācija, kādai jābūt šajā sertifikātā, sākot no personas vārda un uzvārda, beidzot ar unikālo identifikācijas kodu – lūk, tā pati zvēra zīme, par ko pravietoja jau Svētie Raksti.

Bet pats galvenais ir šis –

Nacionālais veselības dienests anulē izsniegto sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, ja sertifikāta derīguma termiņs ir pagājis. Anulēts sertifikāts personai ir pieejams vēl 3 mēnešus, pēc tam  sertifikāts tiek dzēsts. Nacionālais veselības dienests atsauc izsniegto sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, ja ir konstatēta kļūda vai saņemta informācija par sākotnējo datu neatbilstību.

 Nu lūk – nesaņemsiet kārtējo injekciju, visi atvieglojumi Jums beigsies.

Tad seko arī šāds punkts:

Šo noteikumu 38..27 punktā minētās personas var piedalīties publiskos pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, kā arī saņemt saimnieciskos pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus ārtelpās vai iekštelpās, apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci:

38.30 1. ja publiskā pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38..27 punktam un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;

Tātad pie pasākumiem un pie saimniecisko pakalpojumu saņemšanas vietām tiks norīkoti policaji, kuri skatīsies, vai gadījumā šos pakalpojumus nesaņem veseli cilvēki ar dabisko imunitāti, kam vēl nav digitālais sertifikāts un numurs ausī par atbilstību varas sistēmai.

Spriežot pēc teksta, tad tas vai vismaz daļa no aprakstītā stājas spēkā no 15.jūnija – tad tas ir datums, kad mūsu Latvijā kangari būs oficiāli ieviesuši aparteīdu, veselo ļaužu diskrimināciju un teroru pret mums. Kas sāksies tālāk, grūti pat iedomāties. Tad mums jau Līgo naktī būs špricēto/digitālo un dabiski imūno ļaužu ugunskuri, bet tālāk varam aizmirst par visu līdzšinējo dalījumu – tagad spēkā stājas kovidokrātija un ir tikai divas kastas – tie, kas piedalās eksperimentā un tie, kas atsakās. Un Bada spēles var sākties.

Ja tauta spēj klusējot pakļauties kam tādam, tas rada bažas par tās nākotni. Tad izdzīvos tikai individualitātes un kaut kādas nodalītas kopienas, kurām pašām būs jāveido sava iztikšana. Kā tas būs, ir atkarīgs no sašpricēto skaita – ja tas paliek mazākumā, tad diskriminēt vairākumu īsti viņiem nesanāks.

3 komentāri

  • Tas ,kas notiek -ir sapratam neiedomājams …

    Patīk

  • Ļoti žèl, ka esam pàrdoti, nodoti, piesmieti no mùsu lv valdìbas un saeimas puses. Mès maza tauta kà viena ğimene, valdìba un prezidents varètu bùt kà tèvs un màte,BET TÀ VIETÀ notiek VARDARBÌBA ğimenè… bèrni tiek dalìti tèva bèrnos – vakcinetie un bàreņos nevakcinetos… valda dubultmoràle visos lìmeņos, melo visi un visur…sàkot no valdìbas lìdz parastajam ierèdnim, melo mediji, mediķi, policija . Mès tauta jùtam, ka mùs nemìl, mès neesam svarìgi, nav svarìga mùsu nàcijas vèsture un nàkotne, ne mùsu vecìši, ne bèrni. SVARIGI IR IZKALPOTIES GLOBALISTU VIRSKUNGIEM, IZSAIMNIEKOT AIZŅEMTO NAUDU ,IEDZÌVOTIES UZ MÀKSLÌGI RADÌTÀS SLIMÌBAS UN ŠOVA KAS TO PAVADA. SKAIDRI JAUŠAMA UZBÀZÌGÀ NOVAKCINÈŠANA AR ĻOTI APŠAUBÀMÀM NEPÀBRAUDÌTÀM VAKCÌNÀM UN ZAĻAJÀM VERGU PASÈM. Tàpat tiek pàrrakstìta vèrtìbu skala, tà tiek moràli sakropļota un uzspiesta. Tà ir tàda, kas iznìcinàs gadsimtiem veidoto tautas kultùras un tradiciju kopumu, valodu un vispàr nàviju kà tàdu.

    Patīk

  • Viss ir ļoti vienkārši,jo mēs dzīvojam biorobotu pasaulē90-93%.Un galvenais dzīvē biorobotiem ir nauda pēc,kā tiekties.Un mūsu valdībā ir lielākā daļa bioroboti,bet ar māslīgi nosauktajā Latvijā dzīvo 70% Balti,no iedzīvotāju skaita.Mēs esam Balti nevis latvieši.Un mūsu ministri ir 100%tīgi bioroboti,ja būtu dzīvi cilvēki,tad nebūtu tādas pandēmijas,jo bioribotu merķis ir naudas vara.Jo tas ir sātana viens no galvenajiem līdzekļiem,kā pārvaldīt šo biorobotu pasauli.Jo dzīvam cilvēkam nav tādi mērķi naudas vara.Visi globālisti ir bioroboti.Pats sliktākais ir tas,ka viņi nemaz nezin,ka ir tādi,jo sātans ir nolēmis tā,lai būtu interesantāk dzīvot.Es arī tā domāju,bet mana miesīgā Karma to izstāstīja.Cik es saprotu neviens neko neapjēdz,ko es te gvelžu.Vārdu sakot es esmu cilvēks,kas ir zaudējis iešnas spējas(invalīds).Tā es aiz gara laika esmu sadrauzējies ar savu Karmu,un Karmu ir radījis Mūsu Tēvs nevis dievs-sātans.Jo dievs tikai palīdz tiem (sātanistiem un ļaunajiem biorobotiem).Un varu pastāstīt vienu,ka katra cilvēka organismā ir jahve-jēzus,kas ir galvenais noteicējs cilvēka organismā.Mūsu Tēvam ir ļoti maza teikšana,jo mēs visi dzīvoja ellē uz zemes virsmas.Jā,viņš jahve-jēzus palīdz arī mazam daudzumam no pasaules,lai es nonāktu pretrunā,ka tās ir muļķības,ko es stāstu.Kā var atbrīvoties no jahves-jēzus,tā ir 36h sausā baadošanās.Vai gadu ir jālieto dzīvs uzturs,vegānisms,veģetārisms bez dzīvnieku olbaltumvielām…

    Patīk

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s