Jaunā pasaules kārtība, kāda tā ir.

Jau daudz esmu rakstījis par to, kas tad īsti ir Jaunā Pasaules kārtība un kāpēc viss šobrīd notiekošais pasaulē ir centiens to ieviest. Daļēji šī pārvaldes sistēma ir atklāta jau Hakslija, Orvela, Velsa darbos, šobrīd zinām par Lielo Restartu un Absolute Zero 2050 plānu. Bet nekur tas nav aprakstīts tik baisi un precīzi, kā Dr. Džona Kolmana darbā THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300.

Tas vēsta par “300 komiteju” – tā ir viena no galvenajām globālistu elites organizācijām pasaulē, kuras vēsture ir apzināta vismaz pēdējos 150 gadus. Šai dokumentā stāstīts par to, kā šī organizācija un neskaitāmās tai pakļautās institūcijas organizē globālo pārvaldi, sākot ar planetārā narkotiku tīkla izveidi, beidzot ar dažādu degradējošu procesu ieviešanu sabiedrībā, kā hipiju vai masu izklaides, rokzvaigžņu un viņu narkotiku/alkohola lietošanas dzīvesveida propagandu. Piemēram, ir tāds Tavistokas institūts, kas izveidoja bītlu māniju kā sabiedrības kontroles formu – neviens taču nezinātu par šo Liverpūles četrinieku toreiz, 60tajos, bet uz to strādāja visa industrija un mediji. Tāpat tas ir ar visiem citiem procesiem. Jo interesantāk ir tas, ka šis dokuments ir atrodams ne jau šur tur, kadā sazvērestību lapā, bet pašas Centrālās Izlūkošanas Pārvaldes – CIP bibliotēkā. Saite uz to ir zemāk. Tāpēc šis ir darbs, ko būtu vērts izlasīt ikvienam un tas pilnībā varētu apgriezt visus pasaules uzskatus tiem, kas redz pasauli caur Panorāmas prizmu. Ja vien viņi to izlasītu.

Bet es iztulkoju tieši to sadaļu, kur aprakstīta šīs komitejas vīzija par nākotni. Šis ir ļoti baiss vēstījums – atcerieties, ka šis pētījums ir iznācis jau 1991. gadā, bet komiteja šo visu plāno jau pēdējos gadus 100. Izlasot šo un salīdzinot ar patlaban notiekošajiem procesiem pasaulē, ikvienam vajadzētu ieraudzīt, cik bīstami tuvu mēs šobrīd esam tam, lai šis viss realizētos, cik daudz no tā jau ir izdarīts un ko patiesībā nozīmē gan kovidšovs, gan visi pārējie plāni. Šī ir pati Jaunās Pasaules kāŗtības essence, kodols un absolūtā ļaunuma izpausme, ietērpta vārdos, ko mēs nedrīkstam pieļaut. Tad kas tas īsti ir un kas notiek pasaulē?

Viena pasaules valdība ir arī viena monetārā sistēma, kas atrodas zem pastāvīgas, neviena nevēlētas oligarhu elites kontroles, kuri tieši tāpat, kā feodālismā izvēlas no sava vidus. Šajā Vienpasaules veidojumā sabiedrība tiek ierobežota visādos iespējamos veidos – ar slimībām, kariem, badiem, limitu uz bērniem tik ilgi, kamēr paliek aptuveni miljards, kas vajadzīgs valdošās klases apkalpošanai noteiktās un stingrās sfērās. Šeit nav vidusslāņa – ir tikai saimnieki un kalpi. Visi likumi tiks apvienoti pasaules tiesu sistēmā kā vienots tiesu mehānisms, kuru pārstāv vienotā pasaules valdība, policija un militārā struktūra, kas pārvalda visas bijušo nacionālo valstu teritorijas.

Sistēma darbosies uz pabalstu principa. Tie, kas ir paklausīgi šai varai, tiks atalgoti ar iespēju dzīvot, bet tie, kas pretojas, vienkārši tiks noslaucīti ārpus likuma un nomērdēti badā, viņus neaizstāvēs nekāds likums, ikviens var tādus cilvēkus nogalināt bez sekām. Atļauta būs tikai viena reliģija, kas ir lucefirānisma, sātanisma un līdzīgu elementu apvienojums. Faktiski šāda baznīca jau eksistē kopš 1920 gada.

Visas kristiešu baznīcas šajā sistēmā būs pagātne. Lai ieviestu tādu valsti, kurā nav personiskās brīvības jebkādā formā, tur nebūs arī tādu politisku kustību, kā republikānisms vai demokrātija. Nacionālais lepnums un rases identitāte tiks izdzēsta attiecīga procesa laikā, kur drakoniski sodi pienāksies tikai par savas rases izcelsmes pieminēšanu. Katra persona tiks atzīmēta kā Jaunās pasaules valdības piederums, ar brīvi pieejamu identifikācijas numuru, kurš no NATO bāzes Briselē būs brīvi pieejams ikvienai institūcijai.

Laulība tiks aizliegta un ģimenes dzīve atcelta vispār. Bērni tiks paņemti no ģimenēm agŗā vecumā un tiks audzināti kā valsts īpašums. Tāds eksperiments, starp citu, jau bija Austrumvācijā Honekera laikos, kad nelojāliem vecākiem bērnus atņēma valsts.

Sievietes tiks degradētas caur ‘dzimumu līdztiesības’ kustībām. Brīvais sekss būs pat obligāts. Ja līdz 20 gadiem cilvēks nav tādā piedalījies, tad par to pienākas sods. Pēc divu bēŗnu piedzimšanas sievietei vairāk bērnu nedrīkst būt –ja tas notiek, tad valsts veic abortu piespiedu kārtā, kopā ar sterilizāciju. Pornogrāfijas izplatība ir valsts politika – to rādīs katrā kino teātrī, ieskaitot minoritāšu pornogrāfiju. Tāpat arī relaksējošo narkotiku lietošana būs obligāta, katrai personai tiks noteiktas attiecīgas kvotas, kuras varēs lietot veikalos visā pasaulē. Prāta kontroles narkotikas tiks izmantotas arī personai nezinot, pievienojot tās ūdens apgādes sistēmām un ēdienam. Tiks atvērti īpaši narkotiku bāri, kur nākošā vergu klase varēs pavadīt savu laiku. Visi šie pasākumi nodrošinās to, ka atlikušās masas tiks novestas līdz dzīvnieku līmenim, kur tās viegli varēs kontrolēt.

Ekonomiskā sistēma balstīsies uz elites pieļauto pārtikas un pakalpojumu daudzumu, kas nepieciešams vergu klases uzturēšanai darba spējīgā stāvoklī, ne vairāk. Visa pārējā bagātība atradīsies komitejas 300 rīcībā. Katrs cilvēks tiks instruēts sapratnē, ka viņš ir pilnībā atkarīgs no valsts. Katrs 300 komitejas lēmums ir likums. Jeļcina valdība Krievijā – 300 komitejas tests.

Atliek tikai sodu tiesas, nevis taisnīgas tiesas. Ražošana tiks pilnībā likvidēta, ieskaitot visas atomelektrostacijas. Tikai 300 komitejai ir tiesības uz jebkuru no Zemes resursiem. Agrikultūra piederēs tikai viņiem un līdz ar to pārtikas kontrole ir viņu rokās. Kad šie procesi sāksies, tad lielas ļaužu masas tiks pārvietotas uz attāliem reģioniem, bet tie, kas atteiksies, tiks likvidēti tā, kā tas bija demo variant Pola Pota Kambodžā. Eitanāzija smagi slimajiem un attiecīgu vecumu sasniegušiem būs obligāta. Pilsētās tiks noteikts iedzīvotāju limits, bet nepieciešamos strādniekus pārvietos pēc vajadzības. Līdz 2050 gadam jālikvidē 4 miljardi “bezjēdzīgu ēdāju” – nebeidzami kari, organizētas epidēmijas, slimības un bads. Enerģija, ūdens un ēdiens tiks samazināts visiem tiem, kas nepieder pie elites un sāksies tas ar balto rasi ASV un Eiropā, tad pamazām tas ietekmēs arī citas rases.

Kanādas, Rietumeiropas un ASV populācijas tiks samazinātas straujāk, kā citos kontinentos, kamēr pasaules kopējais skaits nokritīsies līdz miljardam, no kuriem puse būs ķīnieši un japāņi – jo tie gadsimtiem pieraduši pie stingras kontroles un paklausības. Ik pa laikam tiks organizēts pārtikas trūkums, parādot sabiedrībai, ka tā atrodas pilnīgā 300 komitejas žēlastībā.

Pēc tam, kad tiks likvidētas visas šodienas ražošanas industrijas, paliks limitētas dzīvojamās ēkas un ražošana, kas vēl paliek 300 komitejas pārvaldē  – visa zinātniskā un kosmiskā izpēte. Bet visu iepriekšējo nāciju dažādie atom un kosmiskie ieroči tiks likvidēti. Visi nepieciešamie un ne tik nepieciešamie farmācijas produkti, ārsti, zobārsti un veselības aprūpes speciālisti tiks reģistrēti centrālajā sistēmā un neviens no šiem pakalpojumiem nevarēs tikt sniegts bez reģionālās kontroles ziņas.

ASV tiks pārpludināta ar dažādu kultūru cilvēkiem, kas iznīcinās balto ASV kopā ar visiem Konstitūcijas principiem. Tur cilvēku prātos būs tikai pajumte un ēdiens, sabiedrība degradēsies līdz primitīvas izdzīvošanas līmenim. Tiks aizliegtas privātās bankas, visa atalgojuma sistēma tiks izveidota atbilstoši Pasaules valdības skalai. Tiks atslēgta skaidrā nauda un visas transakcijas notiks tikai ar kredīt kartēm, uz kuras arī redzams lietotāja identifikācijas numurs. Ikviens, kurš nonāk pretrunā ar 300 komitejas noteikumiem, līdz ar to tiek atslēgts no savas kartes.

Viņi redzēs, ka nav iespējams vairs iepirkties un saņemt kaut kādus pakalpojumus. Bet par mēģinājumiem izmantot kaut kādu veco naudu no bijušām valstīm pienāksies nāves sods. Visas šādas naudas zīmes un monētas būs jānodod kopā ar ieročiem un automašīnām – privātais transports būs pieejams tikai elitei, tāpat kā ieroči un viss pārējais. Līdz ar kartes bloķēšanu vai atņemšanu cilvēks vairs nevar iegādāties neko un tiek pasludināts ārpus likuma. Tādi cilvēku bari klaiņos kaut kur nomaļās vietās un viņi var tikt nošauti uz vietas. Arī tie, kas jebkādā veidā palīdzēs šiem ārpus likuma esošiem, tiks nošauti. Bet tie, kuri laicīgi paši sevi nenodod varas rokās, tad tā izvēlas kādu no viņa bijušās ģimenes, kas saņem sodu vainīgā vietā.

Dažādas kultūras un reliģiskās grupas, kā arābi un ebreji, vai Āfrikas ciltis tiks savestas ragos un viņu atšķirības pastiprinātas, lai tie viens otru iznīcina savstarpējos karos. Tā pati taktika tiks izmantota Centrālajā un Dienvidamerikā. Šie kari tiks iedarbināti pirms Pasaules valdības stāšanās spēkā un tie tiks aktivizēti visur tur, kur dzīvo lielāks skaits cilvēku ar reliģiskām atšķirībām, sikhi, pakistāņu islāmisti, hindu un tamlīdzīgi. “Rēķinu kārtošanas” propaganda ievilks viņus savstarpējos konfliktos.

Bet pāŗējā pasaulē tikmēr regulāra smadzeņu skalošana un kontroles metodes tiks pasniegtas kā izklaide. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu brutalizācijai. Viņu apmācība tiks veidota tā, lai tie nākotnē var kļūt par Jaunās Pasaules kārtības koncentrācijas nometņu sargiem.

Tagad vēlreiz pārdomājiet, ko nozīmē digitālās vakcīnu pases, ģimenes institūta apspļaudīšana ar ‘dzemdējošiem vecākiem’ “baltās vainas” mazgāšana ASV, zaļā enerģija, migrantu politika un dresūra, aizsienot mutes un sodot par cilvēciskām attiecībām vai apģērba pirkšanu. Jūs vēl neko neesat redzējuši, ja ticat, ka tas viss ir ‘maskas uz 5 minūtēm’ un ka vakcīnas jūs glābs.


Šis ir tas, ar ko jāsastopas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan tautām, gan to valstu vadītājiem, kuri izlēmuši savas tautas pasargāt no šī scenārija. Tāpēc padomājiet vēlreiz, uz ir vērstas visas tās oranžās revolūcijas tajās valstīs, kas traucē šo plānu realizācijai un grib saglabāties.

2 komentāri

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s