Kas ir sirds apziņa?

Daudzi joprojām domā, ka apziņa rodas tikai smadzenēs. Tie, kuri vairāk pievērsušies garīgajai attīstībai zina, ka Apziņa ir pavisam kaut kas cits un to nosaka arī citi faktori, tai skaitā cilvēka saikne ar smalko pasauli. Taču arī zinātnes pasaulē pastāv pētījumi, kuri apliecina to, ka apziņa veidojas smadzeņu mijiedarbībā ar pārējo ķermeni.

Mēs daudzi lietojam jēdzienu sirdsapziņa. Sirds Apziņa – vai tāda patiešām eksistē? Pastāv taču jēdziens – domāt, just un runāt Sirds valodā, tas ir garīgās attīstības viens no svarīgākajiem elementiem un tas ir absolūti nepieciešams, lai izveidotu jaunu sabiedrību, kurā mīlestība ir visuresoša.

Tāpēc aplūkosim, kā tas izskatās un darbojas, jo vispirms cilvēkiem ir jāapgūst šīs zināšanas un jāiemācās pielietot pats spēcīgākais instruments, kas mums piemīt – un tā ir Sirds mīlestība. Tas ir Radīšanas instruments un vienlaicīgi spēks, lai pārradītu šo realitāti. Tikai vai mēs to esam apzinājušies?

Patiešām, arī zinātnes pasaulē sirds vairs nav tikai vienkāršs asiņu pumpis, bet to sāk izskatīt kā kompleksu sistēmu, kam piemīt sava Apziņa.

Pētījumi jaunā neirokardioloģijas virzienā parāda, ka sirds ir jūtīgs orgāns un tam piemīt spēja saņemt un apstrādāt informāciju. Nervu sistēma jeb sirds smadzenes prot mācīties, atcerēties un pieņemt lēmumus, kas ir neatkarīgi no smadzenēm, Vēl vairāk, daudzi eksperimenti apliecina, ka sirds sūtītie signāli uz smadzenēm ietekmē tos centrus, kuri atbild par uztveri un emociju apstrādi.

Papildus šim neirālās komunikācijas tīklam starp sirdi un smadzenēm, tā izstaro arī elektromagnētiskos impulsus, ar kuru palīdzību notiek komunikācija starp sirdi, smadzenēm un pārējo ķermeni. Tieši sirds ģenerē spēcīgāko elektromagnētisko lauku visā ķermenī. Ja to salīdzina ar smadzeņu EML, tad sirds lauks ir 60 reizes plašāks savā amplitūdā un tas sasniedz ikvienu ķermeņa šūnu. Bet magnētiskais komponents ir 5000 reizes spēcīgāks par smadzeņu magnētisko lauku un  ar jūtīgiem magnetometriem.to var fiksēt līdz pat metra attālumā no ķermeņa.

Sirds ģenerē pastāvīgas elektromagnētisko pulsu sērijas ar kompleksu un atšķirīgu laika intervālu. Šis vienmēr esošais lauks spēcīgi ietekmē visus ķermeņa procesus. Tad, kad cilvēks izjūt pateicību un mīlestību, sirds un smadzeņu ritmi darbojas harmoniski un sinhroni, tāpat pielāgojas arī asinsspiediens, elpošanas un citas sistēmas. Tieši tāpēc mīlestība vienlaicīgi ir arī pati jaudīgākā dziedinošā enerģija un process.

Sirds izstarotie impulsi un enerģijas viļņi ietekmē visus orgānus un organisma struktūras. Tie satur arī informāciju, kas burtiski dod instrukcijas visām ķermeņa funkcijām un koordinē ķermeņa procesus kā vienotam veselumam.

HearthMath institūta veiktie pētījumi parāda, ka sirds elektromagnētiskais lauks komunicē ar ķermeni saistībā ar emocijām. Sirds ritmiskums ievērojami izmainās, kad mēs izjūtam dažādas emocijas. Negatīvas emocijas, kā dusmas vai stress saistās ar izkropļotu sirds ritmu, kamēr mīlestība un prieks nodrošina harmonisku un sakārtotu sirds darbības ritmu. Tas viss atspoguļojas arī sirds veidotajā elektromagnētiskajā laukā un tas ir izmērāms ar spektrālās analīzes palīdzību.

Pastāvīgas pozitīvas emocijas veido specifisku sirds EML viļņu formu, kas savukārt nodrošina harmonisku sadarbību starp to un visām ķermeņa sistēmām. Bet tas nozīmē paaugstinātu efektivitāti, noturību pret stresu, emocionālo balansu, mentālo skaidrību un intuīcijas darbību.

Tas viss kopā tad arī veido apziņu, kas izpaužas kā mentāla stabilitāte, spēja uztvert un redzēt lietas skaidri. Šis pats HearthMath institūts ir izstrādājis praktiskas tehnikas, kā cilvēki var uzlabot sevī šīs spējas.

Izejot no šīm zināšanām, tagad varam saprast arī to, ka komunikācija starp cilvēkiem it nemaz neaprobežojas ar valodu, žestiem, sejas vaibstiem, kustībām un citām prasmēm – tagad ir saprotams, ka notiek arī pavisam cita komunikācija, kas ir EML līmenī. To var saukt arī par enerģētisko komunikāciju, kas ir ārpus prāta apziņas robežām. Tieši šeit darbojas pievilkšanās un atgrūšanās principi, kas nav saprotami ar loģiku, bet kuri ikdienā notiek ik uz soļa. Un šeit svarīgākā loma ir tieši sirds izstarotajam EML, kas ir būtisks faktors informācijas apmaiņā starp cilvēkiem.

Tieši tā notiek saziņa –  kad mēs sakām, no sirds uz sirdi, tad tas patiešām tā arī notiek. Sirds enerģiju var izmērīt un ir fiksēts pat tas, ka viena cilvēka smadzeņu viļņi spēj sinhronizēties ar cita cilvēka sirdi. Šādi atklājumi tikai apliecina to, ko sen zina garīgi attīstītie cilvēki – tieši sirds ir tas instruments, kā nolasīt informāciju no citiem vai ietekmēt viņu domāšanu.

Faktiski mūsu nervu sistēma ir kā antena, kas nolasa un reaģē uz citu cilvēku sirds ģenerētajiem EML. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc vienā sabiedrībā mēs jūtamies labi un kā savējie, bet citā kā sveši un nespējam saprasties. Turklāt šī EML komunikācija notiek arī starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Vārdu sakot, komunikācijas attīstīšana un sapratne, kā darbojas sirds, ir galvenais apziņas paplašināšanas indikators un tas arī veido attiecības ar ārpasauli.

Vēl vairāk- ir atklāts arī tas, ka sirds lauks ir tieši iesaistīts arī intuīcijas darbībā, jo tas spēj uzņemt arī to informāciju, kas atrodas ārpus laika un telpas. Tādā veidā gan sirds, gan smadzenes spēj saņemt informāciju un reaģēt uz tiem notikumiem, kas gaidāmi nākotnē, pirms tie vēl notiek. Un sirds šo informāciju saņem vēl pirms smadzenēm. Tas ir tā sauktais pirmais impulss, ko daudzi piedzīvojoši – tas parasti vienmēr ir pareizs, bet, sākot domāt ar prātu, cilvēks izdara pavisam ko citu un kļūdās lēmuma pieņemšanā.

Bet šī spēja nozīmē to, ka sirds ir savienota ar vēl augstāka līmeņa enerģētisko lauku, kas satur šādu informāciju.

Tas ir tikai neliels ieskats tajā, ko patiesībā spēj mūsu Sirds, kas nebūt nav tikai orgāns, kas pumpē asinis – tā ir vesela kompleksa sistēma un tā savieno mūs gan savā starpā, gan ar ārpus laika telpas dimensijām un smalkajām pasaulēm.

Tagad Jūs varat padomāt par to, kas tad ir cilvēku radītais elektromagnētiskais lauks, bezvadu starojums un viss pārējais. Tas viss darbojas tieši pretēji, slāpē sirds un smadzeņu darbību un tāpēc cilvēks jūtami notrulinās.

Bet šībrīža kovidšovs un visi ierobežojumi, distancēšanās un virtuālās dzīves uztiepšana ir domāti tikai un vienīgi tam, lai cilvēkos šo sirds ritmu un tās izstarotos impulsus noslāpētu,  atvienotu mūs gan vienu no otra, gan arī no kopējā enerģijas lauka, ko viņi grib aizvietot ar mašīnām, 5G un EML tādās frekvencēs, kurās spēj uzturēties tikai tie, kuriem sirds patiešām ir tikai kā asiņu pumpis. Tā ir jāizskata viss notiekošais un šis ir vēl nākošais sapratnes līmenis tajā, kas notiek.

Biorobotiņu sabiedrība – tie pirmkārt ir cilvēki ar bloķētiem sirds un smadzeņu centriem, kuriem darbojas tikai primitīvākās ķermeņa funkcijas. Bet radošiem un brīviem cilvēkiem Sirds ir galvenais radīšanas un veselības instruments, kas jāuztur kārtībā un sevis apzināšanās ir visu brīnumu sākums.

Šeit ir arī materiāls no minētā HeartMath institūta – tā ir organizācija Kalifornijā, kas 25 gadus pēta šīs lietas, ieskaitot arī cilvēka mijiedarbību ar Zemes elektromagnētisko lauku.

https://www.researchgate.net/publication/293944391_Science_of_the_Heart_Volume_2_Exploring_the_Role_of_the_Heart_in_Human_Performance_An_Overview_of_Research_Conducted_by_the_HeartMath_Institute

Ikvienam, kas vēlas saprast to, kā tad īsti darbojas pasaule mums apkārt, šādas zināšanas ir absolūti nepieciešamas. Jo veselība, tas nav vienkārši slimības neesamība, tas ir stāvoklis, kurā mēs esam harmonijā paši ar sevi, apkārtējo vidi un visu planētu, tās ir zināšanas un izpratne, kā šo stāvokli uzturēt.

Un tālāk tas aizved arī pie spējas praktiski dziedināt sevi un citus, jo patiesībā tur nav nekā sarežģīta, tā ir izpratne un spējas pielietot šīs zināšanas, savu Sirds un domu spēku, jo mīlestība, ticība un zināšanas, tas nav tikai kaut kādas bioķīmiskas reakcijas vai skolā atsēdētas stundas/bezjēdzīgs diploms pie sienas. Tas viss ir reāls spēks, jauda un instruments, tikai jāsāk mācīties to pielietot. Tad Jums nevajadzēs ne vakcīnas, ne farmas indes, bet strādās dabiskā imūnsistēma, savukārt Sirds jauda spēs noslāpēt jebkuru mākslīgo EML. Farmas industrija nav domāta tam, lai cilvēki būtu veseli un tur nav it nekā, kas palīdzētu saprast, kā vispār darbojas cilvēks kā daudzdimensionāla būtne.

Man to visu palīdzēja saprast gan ilgstoša garīgā attīstība, gan iniciācijas Tradiconālajā Reiki sistēmā, kas ir pamats ikdienas dzīvei un veselības uzturēšanai. Jo nekādu slimību nav, ir tikai disharmonija šajos līmeņos, vibrāciju un sirds impulsu frekvences neatbilstība starp kopā dzīvojošiem cilvēkiem, dažādi enerģijas zagšanas mehānismi, dažādas negatīvas enerģijas/informācijas uzkrājumi smalkajos plānos un neprasme būt harmonijā ar pašu galveno – Māti Zemi.

Tad, kad šīs lietas ir sakārtotas, tad iestājas pavisam cits apziņas līmenis un sajūtas, kuras daudzi garīgie skolotāji sauc par nirvānu, mokšu, atbrīvošanos – bet tas nav nekas tāls, mistisks un neaizsniedzams. Tieši otrādi, tam ir jābūt jebkuras dvēseles dabiskajam stāvoklim, kad tā izjūt esības prieku un mīlestības augstāko – beznosacījumu diapazonu. Protams, tas nav viegls uzdevums, izlauzties līdz tam, atrodoties šajā, duālisma un ļaunuma pārņemtajā pasaulē, taču tas ir katra svarīgākais uzdevums, to saprast un izdarīt, jo tur ‘augšā’ mēs esam tas pats, kas šeit ‘lejā’ – piesārņojot sevi šeit, tādas pašas vibrācijas izkropļo arī augstāko esību un tur nav nekāds ‘pacieties, labāk būs’ Tā ir fundamentāla atšķirība starp reliģiju dogmām un sevis apzināšanos.

One comment

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s