Kas ir valsts?

Esam nodzīvojuši 30 gadus it kā neatkarīgā valstī un pēkšņi šāds jautājums? Jā, mīļie draugi. Esam nonākuši situācijā, kurā pasaule ir pilnīgi apgriezusies otrādi un nekas nav tā, kā līdz šim likās. Arī šajos fundamentāli būtiskos jautājumos daudziem nav skaidrības, kas vispār ir valsts, kam vajadzētu būt valstij un vai tas, kas mums šeit ir, vispār atbilst tādam jēdzienam.

Neviens jau nav skaidrojis šādas lietas – tiek pieņemts, ka valsts, tas ir teritorija, karogs un himna – ar šādu skaidrojumu cilvēki parasti arī dzīvo un tālāk nedomā, izņemot tos, kas iedziļinās analītikā un cenšas izprast pārvaldes principus.

Tad lūk, šoreiz mazliet par to, kas tad ir valsts un kas ir pārvalde. Mēs nevaram gribēt kaut kādas pārmaiņas, ja nav saprotamas šīs pamat lietas. Šī ir vienkāršota teorija, ar kuras palīdzību ikviens var saprast, kas tad šobrīd notiek un vai tas ir jāmaina.

Valsts kā forma, tā ir teritorija, akvatorija, gaisa telpa, uz ko attiecas konkrētā pārvaldība un tie ir iedzīvotāji, kuri dzīvo šajā teritorijā.

Bet valsts kā funkcija, tā ir sabiedrības pašpārvaldes sistēma, kura ārējo faktoru un spiediena apstākļos nodrošina tautas attīstību vai vismaz izdzīvošanu, saglabājot tās kultūru un identitāti.

Ja kādā valstī netiek pildīta valsts funkcija –  netiek pasargāti iedzīvotāji un to kulturālā identitāte, tad tā ir tikai forma bez satura un bez funkcijas, tā kā iedzīvotāji nevar izmantot savas valsts resursus savās interesēs. Tad to sauc par koloniju.

Un arī vara, tas nav tikai abstrakts jēdziens – tas ir praksē realizējama spēja vadīt. Vara dalās 5 galvenajos veidos.

Konceptuālā vara – tā atpazīst dažādus faktorus, kuri iedarbojas uz sabiedrību un attiecīgi formē mērķu vektoru – tā veido pārvaldes konceptus noteiktu uzdevumu sasniegšanai. Tā ir ilglaicīgu ideju plānošana sabiedrības izveidē, kas prasa spēju rūpīgi izprast cēloņu un seku likumus, paredzēt dažādas reakcijas un faktorus.

Šis ir pats svarīgākais varas veids un to izmanto arī globālās elites savu tālejošo mērķu sasniegšanā, transformējot veselas sabiedrības un atsevišķas valstis ar dažādu informatīvo procesu palīdzību. Tāda vara pēc būtības ir autoritāra, jo šo varu nevar izprast ne caur vienu politisko iekārtu, bet tā stāv pāri jebkurai no tām. Lai kāda valsts varētu būt globālas politikas subjekts, tad tai jābūt noteiktam skaitam nepieciešamo kompetenču un tās līderim jābūt apveltītam ar spēju valdīt konceptuāli.

Labākais piemērs šeit ir lielās kaimiņzemes prezidents, kurš ir absolūts snaiperis, kas ilgi spēj pacietīgi gaidīt atbilstošus apstākļus un tad veikt vienu precīzu šāvienu, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu savai valstij dotajos apstākļos.

Ideoloģiskā vara – tā apstrādā koncepciju un padara to saprotamu sabiedrībai.

Likumdevēja vara – piešķir šai koncepcijai juridiskas formas, ar kurām notiek valsts sociālās dzīves regulēšana.

Izpildvara – nodrošina pieņemtās un juridiski noformētās koncepcijas īstenošanu.

Tiesu vara – seko, lai šī koncepcija tiktu ievērota.

Šīs ir pašas vienkāršākās definīcijas, kādai jābūt valstij, lai tā varētu realizēt labas pāŗvaldības principus un aizsargāt savus iedzīvotājus no dažādiem iekšējiem un ārējiem destruktīviem procesiem – ar nosacījumu, ka tiek realizēta attiecīga koncepcija, kura vērsta uz šīs funkcijas izpildi.

Nu un tagad paskatieties uz mūsu Latviju. Vai Jūs šeit redzat valsts kā funkcijas eksistenci, kuras uzdevums būtu aizsargāt iedzīvotāju kultūru, identitāti, nodrošināt vismaz izdzīvošanu un aizsardzību no destruktīviem faktoriem?

Nē, mēs redzam kaut ko pilnīgi citu. Mēs redzam tieši pretējo – šeit tiek realizēta pavisam cita koncepcija, kura vērsta uz depopulāciju, degradāciju un visa veida destruktīvu ideoloģiju atbalstīšanu. Mēs redzam to, ka šīs koncepcijas un ideoloģijas realizācijā piedalās visas augstāk minētas varas un sistēmas.

Līdz ar to ir skaidrs, ka šī koncepcija un ideoloģija ir absolūti naidīga šīs valsts pamatiedzīvotājiem un tā nenāk no tautas vidus, jo neviena tauta pati ar pašlikvidāciju nenodarbojas.

Tāpēc arī iedzīvotājiem ir jāsāk saprast šī teorija un jānomaina pati koncepcija, jāiedarbina valsts patiesā funkcija, vispirms saprotot, kas tā vispār ir un kādai tai jābūt.

To nav iespējams izdarīt esošās sistēmas ietvaros, jo tā visa ir pakārtota kalpošanai ārējiem faktoriem, nevis aizsardzībai no tiem. Izeja ir Tautvaldība.

Bet vispirms es Jūs aicinu piedalīties procesā, kurā ikviens var noformulēt to, kādu Jūs vispār vēlaties redzēt mūsu Latviju, jo šobrīd nav nekādas koncepcijas un ideoloģijas, ja neskaita globālā genocīda plānus – mums šo koncepciju un ideoloģiju ir jārada pašiem un tad mēs varēsim pielietot pārējos tautas pašpārvaldes instrumentus, kā to realizēt praksē un izveidot pavisam citu valsti, ļaujot sabrukt šim veidojumam, kam nav vietas brīvu cilvēku apziņā. Globālās mafijas un vietējo korporatīvo klanu intereses nav valsts funkcija.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s