Kas ir Globālais Prediktors?

Daudz kur savos rakstos esmu minējis jēdzienu ‘globālisti’, “globālās elites”, kā arī ‘valstiskās elites’ un to, šobrīd pasaulē notiek konlifkts starp šīm elitēm, kas īpaši labi redzams ASV piemērā, kuras pašas plosa iekšējās cīņas un prezidents Tramps daudziem šķiet pilnīgi neadekvāts savos izteikumos, rīcībās un darbībās, kas ļoti krasi atšķiras no visa tā, ko ASV ir darījušas pēdējos 100 gados, kad kļuva par globālo impēriju.

Bet neadekvāti tas šķiet tikai tiem, kuri nesaprot, kas ir šie globālisti, kāda ir viņu pārvaldes sistēma un ar ko tā atšķiras no valstiskām elitēm jeb valstu valdībām un kādi planetārie procesi šobrīd reāli notiek, kas ir atslēgas darbinieki šo procesu realizācijai.

Tad nu pienācis laiks izskaidrot šos jēdzienus- kas tiek saprasts ar jēdzienu ‘globālā pārvalde’ un kāpēc tā ir augstāka par jebkādas valsts valdību, kuras visas ir tikai ielikteņi, izņemot retus gadījumus, kad valsts spēj pati realizēt globālo politiku neatkarīgi no šīs elites, kā tas bija PSRS Staļina laikā. Rakstā par 6 pārvaldes prioritātēm bija minēts tas, kādas kompetences ir jābūt suverēnai valstij, sākot no armijas līdz ideoloģijai visaugstākajā līmenī, kas formē cilvēku pasaules redzējumu.

Šodienas Krievija arī var to visu sev nodrošināt, bet ir tikai ceļā uz suverenitāti, jo ietekme no ārpuses un pretdarbība ir vēl ļoti spēcīga, tas attiecas tieši uz augstākām kompetencēm, finanšu pārvaldību, ideoloģiju, tautas vēsturisko izpratni, pret ko nemitīgi tiek vērsts psihovēsturiskais karš un nomelnošana, pārrakstot visu, ko vien iespējams.

No pirmā acu uzmetiena var šķist dīvaini, bet tam, lai realizētu absolūtu varu pār cilvēci, nav nepieciešamas nekādas bagātības, ietekme un pat slava. Tam ir nepieciešama tikai uz absolūtu virzīta izpratne par objektīvām likumsakarībām, kādam ir pakļauta katra cilvēka dzīve, katras ģimenes, sociālās grupas, sabiedrības un cilvēces dzīve kopumā. Absolūtās zināšanas, protams, piemīt tikai Augstākajam. Taču šajā gadījumā runa iet par cilvēku varu pār citiem cilvēkiem.

Zināšanu pilnība atver ceļu uz konceptuālās varas izpratni. Konceptuālā vara nav ierobežota ne laikā, ne telpā. Tā nebalstās uz struktūrām, to nevar ieraudzīt un aptaustīt. To nevar nopirkt vai tajā iekļūt par blatu. Tā ir savā būtībā autokrātiska un tur nav nekādu demokrātisku procesu.

Konceptuālā vara ir vērsta tieši uz cilvēku masu prātiem, veidojot viņu pasaules redzējumu tā, kā iecerējis konceptuālās pārvaldes subjekts. Šo pārvaldes veidu nevar iemācīties, to var tikai saprast, apgūstot objektīvo likumsakarību metodoloģiju.
Zināšanas, tas ir tikai psihiskā tipa piedeva. Ar nazi var sagriezt maizi, bet var arī sagriezt cilvēku. Pilnvērtīgam cilvēkam, ar cilvēcīguma psihotipu, kurš dzīvo saskaņā ar Augstāko, piemīt morāles un ētikas normu komplekts.

Līdz ar to, lai kādas būtu viņa zināšanas, viņš tās izmantos tikai un vienīgi sabiedrības labā. Toties, ja zināšanas nonāk pie cilvēkiem ar dēmonisko psihotipu, tad viņiem neizbēgami parādās vēlme tās izmantot savā labā. Bet, ja viņiem vēl ir konceptuālā vara, izpratne par to, tad atbilstoši saviem morāles principiem viņiem rodas azarts pakļaut sev pilnīgi visu un visus. Dabiski, ka tādi ļaudis formē domubiedru grupas, izvirzot sev mērķus izveidot noteiktu arhitektūru, kurā visa cilvēce ir kontrolējama un manipulējama.

Diemžēl sabiedrība jau sen ir noformēta pēc šīs arhitektūras un tā tiek ļoti veiksmīgi ekspluatēta. Konceptuāli- valstiskais grupējums ir iesakņojis sabiedrības kultūrā faktorus, kuru ietekmē sabiedrība ir izveidojusies kā piramīda, kuras pašā augšā ir viņi paši.

Kā tad šī grupa pārvalda sociālās sistēmas? Lai to saprastu, vispirms ir jāsaprot viņu mentalitāti. Galvenais ir tas, ka savās morāles kvalitātēs jeb to neesamībā viņi ir pretnostatījuši sevi pašam Augstākajam, ir sākuši iejaukties visās dabiskās dzīves organizācijas sfērās, pilnībā izjaucot jebkādu planetārās attīstības harmoniju.

Tā kā cilvēces arhitektūras formēšanas process ir ļoti izstiepts laikā, tas ilgst ne vienu, ne vairākas, bet pat desmitiem paaudzes, cilvēkiem šķiet, ka viss notiekošais ir objektīvs. Taču katrs objektīvais process var sevī saturēt subjektīvu attīstības koncepciju, kas tajā ielikta. Ieraudzīt, saprast un vēl jo vairāk- vadīt šādus procesus, kuri ilgst desmitiem, simtiem vai pat tūkstošiem gadu, spēj tikai konceptuālās varas subjekts. Tāda pārvalde kardināli atšķiras no sabiedrībā pazīstamās, zināmās un redzamās pārvaldes. Tāpēc, lai saprastu konceptuālās varas mehānismus, nepieciešams atbrīvoties no vecajiem stereotipiem.

Pārvalde- tas ir informatīvs process. Informācijas izplatīšana- tā ir pārvalde.

Ar laiku informācijas izplatīšanas metodes un tās efektivitāte ir mainījusies. Agrāk informatīvā vide formējās ar pieminekļu, ideju, mācību, rakstu, mītu, pravietojumu palīdzību. Pārvaldes procesi tāpēc ilga paaudzēm un tāpēc tie šķita pilnīgi nesaprotami sabiedrībai. Tagad informatīvā vide formējas gluži citādi – radio, TV, internets. Sabiedrībā notiekošie procesi ir daudzkārt ātrāki un reakcijai uz izmaiņām sociumā arī jābūt operatīvai. Tāpēc jau vienas paaudzes laikā notiek daudz sociālu notikumu un pārvaldes ietekmes uz tiem. Tāpēc vērīgiem ļaudīm ir radusies iespēja ievērot un izanalizēt sociālo sistēmu pārvaldes būtību.

Lai sasniegtu uzstādītos mērķus izdomātās cilvēces arhitektūras izveidē, konceptuālās varas grupējumam ir nepieciešams formēt tādu informatīvo telpu, kurā sabiedrība vadīsies jau pati vajadzīgā režīmā, neievērojot procesa subjektivitāti un domājot, ka tas viss notiek pats no sevis, dabiski. Konceptuālā pārvalde ir informatīvās plūsmas. Tas savukārt sabiedrībā veido struktūras, kuras pašas virzās uz nospraustā mērķa sasniegšanu.

Šis varas grupējums ir nosaukts par Globālo Prediktoru –GP. Globālais tāpēc, ka informatīvi aptver visu planētu – prediktors tāpēc, ka iepriekš nosaka globāla līmeņa mērķus visai cilvēcei, kas ir sociāla super sistēma.

Vēsturiskā procesa laikā GP ir savācis zināšanas, iekonservējot tās, nodalot no pārejās sabiedrības caur iesvētīšanas mehānismu. Šis mehānisms ir kā daudz slāņains filtrs, kas atsijā no sabiedrības GP morāles principiem tuvākos subjektus. Atsijāšanas laikā tiek noteikta arī kandidāta konceptuālās varas pakāpe. Ja viņa izpratnes līmenis ir pietiekošs, viņš kļūst par kluba biedru un procesa virzītāju. Tādā veidā GP sev nodrošina eksistenci paaudzēs.

Masu pārvalde tiek būvēta uz statistiskajiem pieņēmumiem. Palaižot kādu informāciju sociālajā supersistēmā, GP ar lielu ticamības daļu jau zina, kā uz to reaģēs tā vai cita sabiedrības daļa. Ņemot vērā visus apstākļus un formējot vajadzīgo informatīvo vidi, GP palielina vai samazina kāda notikuma iespējamību. Uz šīs bāzes veidojas visa sociālo sistēmu pārvalde. Lai process virzītos un sasniegtu vajadzīgo mērķi, tam jābūt noturīgam un tam jābūt paredzamam.

Ja cilvēks sapratīs un apzināsies GP darbību, tad var sākt pretoties izbūvētajai sistēmai, kas novedīs pie tā, ka cilvēces vadīšanas process vairs nebūs paredzams un sāks zaudēt stabilitāti. Lai tā nenotiktu, sabiedrībai vienmēr tiek piespēlēti vairāki sociālo procesu attīstības varianti. Bet neizglītotu un nezinošu cilvēku masa, tas ir tikai pūlis.

Pūlis dzīvo uz autoritātes principa.

Tāpēc pūļa izvēles GP spēj paredzēt un līdz ar to kontrolēt. Nav vajadzīgs domāt par pūļa nenoteiktību, kas daudziem šķiet neprognozējama- patiesībā pūļa izvēles ir pilnībā vadāmas. Tas nespēj adekvāti izvēlēties, jo nespēj saprast to, ko vispār izvēlas. Tāpēc GP izvēlas viņu vietā. Tas formē sabiedrības kultūru, izvēlas līderus un piesātina tos ar informāciju tādā veidā, ka pūlis vienmēr izvēlās attiecīgās autoritātes, kam sekot. Izvēle jūsu vietā ir veikta jau no bērnu autiņiem. Sabiedrības attīstības process sen ir noteikts, bet tajā ierakstītie virzītāji ir daļa no tā.

GP ir izzinājis sociālajās sistēmās notiekošos procesus un caur sabiedrības iluzoras izvēles kontroli nospiež cilvēku gribu. Sabiedrības kultūrā iestrādātie modeļi spiež cilvēkus izdarīt tās izvēles, uz kurām tos virza sistēma, kas notiek lēnām, pamazām, bet nenovēršami.

Visi šie procesi ir vērojami nemitīgi – skaidras naudas izņemšana, pamatojot to ar ‘ērtībām’, dažādu nepārbaudītu tehnoloģiju ieviešana, vakcinēšanas kampaņas tā vietā, lai informētu cilvēkus par to, kā dabiski stiprināt imunitāti, mākslīgi terora akti, lai attaisnotu iebrukumus citās valstīs, to līderu demonizācija, izskalotā bērna foto piekrastē, kas, protams, bija viltojums un neskaitāmas citas lietas, uz kurām sabiedrības reakcija ir tieši tāda, kādu iecerējis GP, kas ļauj īstenot tālākos projektus- welkomismu, režīma maiņas caur apvērsumiem un daudz ko citu – patreizējā histērija ap Grētas Tunbergas projektu ir tieši tāpat nostrādāta akcija, kuras nolūks ir iedarbināt paredzamo reakciju un rīkoties atbilstoši iecerētajam depopulācijas plānam.

Tas, kurš saprot GP darbības principus, uz lietām pasaulē vairs nekad neskatīsies tā, kā līdz šim.

Pat, ja sabiedrībā parādās dumpinieki, kuri iestājas par esošās sistēmas maiņu, tiek formētas struktūras, kuras tiem rada viltus iespaidu, it kā tās strādā pret sistēmu. Tādas struktūras uzdevums ir slāpēt protestu potenciālu ar provokatīvu imitāciju palīdzību. Dumpiniekiem rodas izvēle, viltus cerība un savu atsevišķu telpu, kur tie ar paŗējo sabiedrību nesaskaras. Tādas struktūras ir kā sparinga- arēnas, kur tie var karot, mītiņot, bļaustīties, bet pati sociālā sistēma paliek tāda, kāda tā ir.

Ārpus šīm sistēmām sabiedrībā iemontēts ‘sazvērestības teorijas’ jēdziens kā aizsargmehānisms. Pietiek tikai atsevišķiem subjektiem pacelt atbilstošu tēmu, kā visa sociālā supersistēma ieslēdz šo mehānismu, nospiežot pretošanos, informatīvi palīdzot GP noturēt varu pār sabiedrību.

Līdz ar to Globālais Prediktors nav tikai atsevišķa subjektu grupa, kas apveltīta ar konceptuālo varu- tas ir katrā no mums- mūsu pretrunās, tieksmēs, vēlmēs, dogmās, pēc kā mēs vadāmies, autoritātēs, kam mēs ticam. Jo viss tas kalpo kā diedziņi, aiz kā var raustīt. Un kamēr katrs no tā neatbrīvosies sevī, apzinoties kopējo plānu, kādā jānotiek harmoniskai attīstībai saskaņā ar Augstākā ieplānoto, cilvēce tā arī paliks tikai vadāms aitu bars, kurus ved uz kaušanu kad un kā nepieciešams.

Saprotams, ka lai realizētu šādu konceptuālu varu, ir vajadzīga ietekme arī uz valstīm, to līderiem, vēsturiski kopš senās Ēģiptes laikiem, kuras augstākā priesteru kasta tad arī ir GP pirmsākums, pasaulē vienmēr ir bijis kāds reģions, valsts, kas ir militārais un finanšu centrs, tā laika pasaules pārvaldes institūcija.

Kādreiz tā bija Senā Roma, tad viduslaikos Eiropa un Svētais Krēsls, par militāro spēku ekspansijai tika izmantota Vācija un krustnešu ordeņi, kādu brīdi finanšu centrs bija Venēcija, tad stafeti pārņēma Britu impērija, bet pēc II pasaules kara par instrumentu globalizācijas realizācijai kļuva ASV – tas ir pēdējo 100 gadu GP ķēdes suns, ja tā var teikt, kurš īsteno pasaules vagara lomu- daļa pārvaldes, protams, palika arī Londonā.

Visi lielie kari cilvēces vēsturē ir GP darbība, lai formatizētu valstis, veidotu jaunas sabiedrības, kultūras, pasaulē ir nosacītas labklājības valstis, ir tādas, kas paredzētas tikai ražošanai un vides piesārņošanai, ir tādas, kuras paredzētas tikai ekotūrismam- protams, ka bads un pārticība ir politiski lēmumi.

Un tā nu ir noticis, ka arī ASV ir savu resursu izsmēlušas, amerikāņu parazītiskais dzīvesveids pasauli novedis pie ekoloģiskās un sociālas katastrofas un kaut kas ir jāmaina – to GP saprot, ka planētu pilnīgi piecūkot nevar, jo pašiem ir te jādzīvo, tāpēc arī vēl vienu pasaules karu rīkot nevar, jo atomieroču lietošana nav prognozējama un tas var novest pie visa dzīvā iznīdēšanas.

Tāpēc ir jāiet cits ceļš – depopulācija un valstu formatizēšana, izmantojot citus līdzekļus. Tāpēc arī pie varas ASV nonāca Tramps- tas ir GP cilvēks, kura uzdevums tad arī ir pamazām ASV no globālā parazīta padarīt par parastu valsti, demontējot tās statusu un pasaules hegemoniju, kas arī notiek un visai strauji, viss, ko viņš dara, ir vērsts uz ASV kā starptautiska līdera diskreditāciju un tas arī ir plāns.

Bet te ir problēma –pie visvarenības un pasaules parazīta statusa pieradušās valstiskās elites, kuri nesaprot to, ko dara GP un cenšas saglabāt ASV statusu, kur tās kontrolē visu, kur tām kalpo ielikteņi visā pasaulē, kur tās gāž režīmus un rīkojas, kā ienāk prātā.

Un tas ir saprotams, jo citādi visai tai varzai nav vairs pielietojuma un neko citu viņi neprot –tāpēc arī pašās ASV notiek nemitīga cīņa starp Trampu un šo eliti, kuras izteiktākie pārstāvji ir demokrāti, klintonoīdi un tamlīdzīgi, kuri nemitīgi cer uz Trampa atstādināšanu un vecā kursa atjaunošanu, taču nesaprot to, ka tas vairs nav iespējams, nav ASV tādu resursu un parādu nevar bezgalīgi palielināt.

Tāpēc arī pasaulē notiek tas, kas notiek – pārvalde pārceļas uz Ķīnu, tiek stiprināta Krievija, jo tā ir vienīgais miera garants šobrīd pasaulē- bet valstiskā elite un tās pakalpiņi cīnās gan pret Trampu, gan pret Putinu, jo cer uz to, ka vecā dzīve paliks tāda, kāda tā bijusi. Bet GP nav saistīts laikā un telpā, tāpēc viņu darbības laika gaitā nostrādā vienmēr. Vismaz tik ilgi, kamēr cilvēki nerada pretēju masu statistiku un pārtrauc reaģēt uz lietām tā, kā viņiem liek to darīt pašos iestrādātie algoritmi.

Tātad, ja gribam izmainīt pasauli, jāsāk pašiem ar sevi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s