Vibrāciju frekvence un tīrās dziedināšanas izpratne.

Kas īsti ir šī vibrāciju frekvence, ko es arī visu laiku pieminu kā vienīgo rādītāju, kas nosaka kā garīgās attīstības līmeni, kā arī cilvēka veselības, labsajūtas un dzīves parametrus?

Tā ir viena no izpaustai matērijai piemītošajām pamatīpašībām un izpausmes pamatprincipiem. Visa izpaustā matērija vibrē.

Atšķirīgā vibrācijas frekvence kopā ar īpašībām (viļņa garums, amplitūda, blīvums un citām) padara matēriju bezgalīgi daudzveidīgu. Vibrāciju atšķirības mēs uztveram ar jūtu un maņu orgānu palīdzību: ar redzi, dzirdi, tausti, smaržas un garšas sajūtām, cilvēki ir izgudrojuši daudz dažādu mērīšanas iekārtu, lai mērītu visu, ko var mērīt.

Ja mēs paskatīsimies uz visu ko ir radījis Radītājs no vibrāciju frekvenču viedokļa, tad vissmalkākās vibrācijas ir Tīrā Gara matērijai, tātad pašam Radītājam. Attālinoties no Radītāja, matērija sablīvējās un tās vibrāciju frekvence pazeminās. Kā analoģija šeit var būt tas, ka mēs uztveram matēriju ar savu redzi. Augsto frekvenču vibrācijas mēs redzam kā gaismu, smalko matēriju. Jo zemāka ir vibrāciju frekvence, jo matērija izskatās tumšāka un blīvāka.

Ar gaismu mums arī asociējās tādas vērtības kā mīlestība, zināšana, dzīvība, prieks, ar tumsu mēs parasti salīdzinām nevīžību, nāvi, bailes, tumsonību. Tas nav tāpat vien. Tas atspoguļo to principu, ka Radītājs ir augsto vibrāciju enerģiju, t.i., mīlestības, gaismas, dzīvības, prieka un harmonijas pirmavots, bet šo enerģiju trūkums padara mūsu realitāti pilnu ar bailēm, garīgo tumsu, nevīžību un ciešanām.

Mēs visi šobrīd esam vēsturiskā brīdī, kad visa mūsu mīļā dzimtā planēta maina savas vibrācijas, tās pakāpeniski paaugstinot.

Cilvēka darbība uz Zemes ir radījusi tai daudz nepatikšanu, izsīkst dabas resursi un šis process tikai pieņemas spēkā, enerģiju iegūšana, kuru pielieto cilvēki, rada postījumus. Cilvēks savas dzīves nodrošināšanai pielieto agresīvas tehnoloģijas, cenšoties apmierināt savas aizvien pieaugošās vajadzības.

Tai pat laikā ar šādu rīcību primāri iznīcina pats sevi, pārkāpjot dabas likumus un saraujot saikni ar dabu. Lai izvairītos no pilnīgas iznīcināšanas, Zeme ir spiesta celt savas vibrācijas. Starp citu, planēta ir dzīva būtne, tai ir tieši tāda pati smalko struktūru uzbūve, enerģētiskie centri, smalkie ķermeņi, apziņa, zemapziņa un citi elementi, kā tas ir mums, cilvēkiem.

Ja jums piemīt planetārā domāšana, jūs Zemi neuztverat kā fizisku objektu, bet kā dzīvu būtni, kas tieši tāpat jūt sāpes un slimo, kā to daram mēs. Tas arī ir tas, kapēc šobrīd visur pasaulē intensīvi notiek plūdi, karstums, ugunsgrēki un citas anomālijas. Zeme attīrās. Līdz ar to, ja mēs gribam saglabāt iespējas šeit uzturēties pašiem un mūsu pēcnācējiem, tad vibrācijas ir jāceļ arī mums, jo esam Zemes bērni, tās sastāvdaļa.

Jūs jau zinat, ka jēdziens “vibrāciju frekvence” pastāv fizikā, to mēra pēc atomu kustības intensitātes. Visa matērija vibrē. Tieši tāpat ir arī metafizikā, katrai domai, emocijai, visam ir sava vibrāciju frekvence, jo arī visa enerģija vibrē tieši tāpat, ja zemo vibrāciju enerģijas ir bailes, dusmas, agresija, tad mīlestība, iecietība utml ir tas, ko mēs varam dēvēt par ļoti smalku un augstu vibrāciju.

Lai būtu kaut kāds priekšstats, kas tad ir šī frekvence, kā to izmērīt, kas to veido, lai tas nebūtu gluži tikai abstrakts jēdziens, pastāv klasifikācija, kura aptuveni atbilst vibrācijām cilvēka smalkajos ķermeņos. Ir gaismas radošās enerģijas, tas ir, visaugstākās, augstākās un augstas, kur ir noteikta norma 100% un augstāk katrai sugai. Piemēram, kaķa frekvence murrājot ir aptuveni 40hz, kas atbilst šobrīd esošai Zemes vibrāciju frekvencei. Tieši tāpat pastāv arī degradējošās vibrācijas – viszemākās, zemākās un zemas. Šādas vibrācijas cilvēkam nedrīkst būt.

Aptuvens vibrāciju frekvences iedalījums ir šāds:
Degradējošās vibrācijas
viszemākās- 0-2.7Hz
zemākās-2.7-9.7Hz
zemas-9.7-26Hz

Gaismas vibrācijas:
augstas-26-56Hz
augstākās-56-115Hz
visaugstākās-115-205Hz
kristāliskās rases 205Hz+

Kādā veidā tiek radītās degradējošās vibrācijas? Galvenokārt tās parādās cilvēka personisko negatīvo rakstura īpašību, negatīvās rīcības un emociju radīšanas laikā. Protams, tās ļoti ietekmē arī attieksme pret sevi, citiem, veselīgs dzīvesveids. Dažādu reibinošu vielu lietošana, atkarības pieder pie viszemāko vibrāciju kategorijas. Aptuvenā degradējošo vibrāciju attiecība Hz izskatās šādi.
Degradējošās vibrācijas:

bēdas-0.1-2.7Hz
bailes-2.7-9.7Hz
apvainošanās-0.6-3.3Hz
aizkaitinājums-0.9-3.8Hz
sašutums-0.6-1.9Hz
patmīlība-līdz 2.8Hz
“ātrās” dusmas-0.9Hz
dusmu lēkme-0.5Hz
naids-1.4Hz
lepnība-0.8Hz
neiecietība – 1.5Hz
augsptrātība, iedomība -1.9Hz
žēlums – 3Hz

Savukārt, ja cilvēks dzīvo, radot pozitīvas sajūtas, tad viņa būtība sastāv no šādām gaismas vibrācijām:

Pasaules pieņemšana, kāda tā ir – 38-46Hz
Cēlsirdība – 95Hz
Pateicība aiz pieklājības – 45Hz
Pateicība no sirds – 140Hz+
Vienotība ar citiem – 144Hz
Līdzcietība – 150Hz+
Mīlestība prāta līmenī 50Hz
Mīlestība no sirds pret visu, kas radīts – 150Hz+
Beznosacījuma mīlestība/Kosmiskā apziņa 205Hz+

Ievērojiet, kāda milzīga atšķirība ir starp divām ļoti līdzīgām emocijām – žēlošanu un līdzcietību. Šī līnija reizēm mēdz būt visai trausla, kad jūs žēlojat sevi vai kādu citu sava egoisma pēc, vai patiesi no mīlestības jūtat līdzi, taču bieži vien tas prasa neiejaukšanos pēc sava prāta vēlmes.

Vienlaicīgi cilvēks spēj izjust vairākus psihoemocionālus stāvokļus, sajūtas un tieksmes. Domas un vārdi var radīt pozitīvo, tās var būt labestīgas, taču var būt arī degradējošas un ietvert sevī nepatīkamas, agresīvas vibrācijas. Cilvēks nes sevī šīs un arī iepriekšējo dzīvju pārdzīvoto dvēseles pieredzi. Atkarībā no tā, kādi bijuši šie pārdzīvojumi, priecīgi vai degradējoši, tādas enerģijas cilvēks sevī nes.

Cilvēka smalkajos ķermeņos savu zīmogu atstāj arī vecāku dzimtu enerģijas, tās ir 2 dzimtas, vai 4 dzimtas, ja ir partneris, kuras veido kopējo summāro vibrāciju enerģiju. Dzimtu egregoru enerģiju vidējais līmenis ietekmē katra cilvēka dzīves sasniegumus. Dominējoši pozitīvi notikumi un veiksme sākas tad, ja šī frekvence vidēji ir ap 70Hz un augstāk.

Diemžēl šobrīd, ar nelieliem izņēmumiem, lielākā cilvēces daļa savos smalkajos ķermeņos nes pilnu spektru degradējošo enerģiju, ko vēl pastiprina ar alkohola lietošanu, smēķēšanu, neveselīgu pārtiku un stresu. Līdz ar to šī frekvence ir visai tālu no 70Hz.

Tikai ļoti nelielam cilvēku skaitam piemīt gaismas radīšanas vibrācijas. Tieši tāpēc ir tik svarīgi apzināties, kas tad veido jūsu problēmas, varat paši pavērot sevi, kādas emocijas jūs radat ikdienā un padomāt, kāda tad aptuveni ir jūsu vibrāciju frekvence. Protams, ka to ar aparātu neizmērīt, tā ir metafizika, taču to var noskaidrot, ja ir saikne ar Augstāko daļu, dvēseli.

Lai sasniegtu augstāku vibrāciju jaudu, ir jādzīvo, pieņemot pasauli, kāda tā ir, tas ir galvenais nosacījums. Bez naida, agresijas, sašutuma, pārākuma sajūtas un ar mīlestību jāattiecas pret visu dzīvo ,dabu, planētu Tas ietver sevī arī dzīvesveidu, nenogalināšanu pārtikas vajadzībām, jo dzīvnieku gaļa arī, piemēram, satur zemās baiļu enerģiju vibrācijas.
Jācenšas visu savu pozitīvo enerģiju, rīcību un domu enerģiju virzīt pozitīvā radīšanai, jo cilvēka domas spēj radīt. Lūk arī ir veiksmes un veselības atslēga.

Jāatceras, ka Zemes vibrāciju celšanās process ir neapturams un arī cilvēka pienākums ir savas vibrācijas celt, jo disharmonijas gadījumā starp cilvēka zemākām un planētas augstākām vibrācijām ir garantēta slimošana, problēmas un neveiksmes. Tas visbiežāk ir iemesls visiem tiem ‘lāstiem’, par kuriem ļaudis regulāri sūdzas, kaut patiesībā tas ir tkai paša nesakārtotība.

Protams, ka šeit minētās frekvences ir tikai salīdzinošs uzskates materiāls, tas nav mērīts laboratorijas apstākļos, jo svarīgi ir saprast pašu domu, kāpēc, piemēram, kaķa murrāšana ir nomierinoša un dziedinoša, jo tā ir salīdzinoši augsta vibrāciju frekvence, bieži augstāka par to, kādā ir kaķa saimnieks – augstāka vibrāciju frekvence spēj transformēt zemāko – lūk, šis ir pats svarīgākais aspekts jebkādā dziedināšanā.

Tātad, kas ir vienīgā patiesā dziedināšana – tā ir vibrāciju frekvences maiņa. Katrs cilvēks ar savu dzīvesveidu, rutīnu, paradumiem un raksturu, kā arī dzīvesvietu kā tādu ir sev izveidojis kaut kādu noteiktu nišu šajā duālajā pasaulē, ir ievibrējis sevi un savu apkārtni noteiktā vibrāciju frekvencē. Un ja šī frekvence atbilst tai, kādā spēj uzturēties dažādi vīrusi, slimības, parazīti, visi tie karmiskie ieraksti un scenāriji, kuri veido cilvēka tagadni un nākotni, tad loģiski, ka tas viss arī piesaistās, ir kopā ar cilvēku un jūtas labi šajās frekvencēs – kamēr cilvēkam tas rada visa veida sāpes, ciešanas un diskomfortu, tiešā vai netiešā veidā.

Kas notiek tad, ja cilvēks sāk to visu apzināties un sāk mainīties viņa frekvence uz augstāku? Vienkāršs salīdzinājums – alkoholiķis ļoti labi jūtas bāra atmosfērā, jo šīs ārkārtīgi zemās vibrācijas atbilst viņa paša vibrācijām. Taču, ja viņš pārtrauc to lietot un organisms ir attīrījies, tad pēc laika šī pati atmosfēra jau liksies ne visai patīkama.

Cilvēkam ar pietiekoši augstām vibrācijām vispār tāda vieta uzdzen riebumu un nav nekādas vēlēšanās tādā atrasties. Tā tas strādā – jo augstākās vibrācijās cilvēks ir, jo skaidrāk spēj sajust apkārtnes zemo vibrāciju, egregoru ietekmi, kuri cenšas piesaistīties un noraut viņu atpakaļ tajā frekvencē, no kuras viņš cenšas izrauties – tā ir šī nemitīgā cīņa pašam ar sevi un visu to, kas apkārtē notiek, transformējot to par sev patīkamu frekvenci, nevis pazeminot savas vibrācijas līdz tam, kāda ir šī vide.

Lūk, šī vienkāršā patiesība ir tas, kapēc es arī visu laiku uzsveru to, ka vienīgā patiesā dziedināšana ir izraušanās ārpus tās frekvences, kurā vibrē visas slimības, problēmas un nedienas. To nevar izdarīt ne ar kādiem rituāliem, ne ar kādu māžošanos, to nevar izdarīt nekādi šarlatāni un starpnieki, kuri paši ir vai nu tādās pašās, vai vēl zemākās vibrācijās, kā tie, kurus viņi tur cenšas dziedināt.

Ar gaismas enerģijām var iedot impulsu, transformēt tās pamatlietas, kuras tur šajās zemajās frekvencēs, piesaistes, matrices un daudz ko citu, taču tajā visā paliek pats cilvēks ar savu apziņu un tas, ko viņš ražo savā ikdienā- ja nemainās domāšana, rīcība un darbībā, ja cilvēks paliek tai pašā frekvencē, tad visai drīz atkal būs sastrādāts viss tas pats.

Tas ir arī iemesls, kapēc bieži vien visa sākšana no jauna kaut ko palīdz, vismaz uz laiku- ja tā ir jauna dzīvesvieta, jauni apstākļi, tad vismaz paiet kāds laiks, kamēr tas viss pieskaņojas un atkal izveidojas kaut kāda niša un rutīna.

Einšteins ir teicis – vājprāta pazīme ir darīt vienu un to pašu, bet gaidīt citu rezultātu. Arī šī viedā frāze apstiprina visu šeit teikto – nav iespējams sakārtot traucējošas lietas, paliekot tai pašā vidē – turklāt vide nebūt nav jāmaina fiziski – viss ir apziņa un visas frekvences ir tepat – gan viszemākie elles slāņi, kur cilvēks var būt apsēsts ar visa veida šizofrēniju, ļaunumu un agresiju, gan beznosacījumu mīlestības frekvences, kurā viņš ir apgarots, dievišķs un vesels.

Tapēc tikai paša izvēles un darbs ar sevi, paškontrole meditatīvs darbs un garīgā/fiziskā attīstība ir tas, kas nosaka šo frekvenci katram un pirmajam jautājumam ir jābūt šādam – nevis, kas man atkal uzsūtīja ‘lāstu’, bet gan – kapēc es joprojām esmu tādā frekvecē, ka man tas viss piesaistās? Kāpēc frekvence ir tik zema, ka tajā var eksistēt visas šīs slimības, nelaimes un viss pārējais?

Lūk, tas ir ceļš uz sevis sakārtošanu īsti un patiesi. Jo augstāka ir šī frekvence, jo vairāk tajā sadeg viss tas, kas cenšas turēt zemākās un rada diskomfortu – tieši tāpat, kā fiziski ķermenis ceļ temperatūru, lai nogalinātu vīrusu, tas pats notiek arī smalkajā pasaulē.

Šī frekvence arī ir tas pats starojums no cilvēka, kuru uztveram ar šūnām, kas pievelk vai atgrūž un tas ir pamatā tam likumam, ka līdzīgie pievelkas, kā arī tam, ka zemākās vibrācijās esošie bieži izturas ar neizpratni vai pat agresiju pret tiem, kuri neatbilst viņu frekvencei, cenšas ievilkt tajā – katrs zina, ka atmetot alkoholu vai gaļu, tie draugi, ar kuriem kopā dzerts alus un cepti šašļiki, noteikti cenšas pārliecināt atgriezties tajā visā😉 Tapēc tas viss ir jāiztur un tikai tā var celties attīstībā uz augšu.

Vienlaicīgi tā ir arī atslēga izejai no duālisma, jo pats galvenais, kas tajā notur, ir nezināšana par to, kā iziet ārpus tām frekvencēm, kādās tas darbojas un ilūzija par to, ka mums vienmēr kaut kas trūkst.

Bet šeit vienmēr jāatceras otra puse – tie, kuru struktūras, apziņa un uzdevumi ir kalpot duālismam un turēt to, vienmēr grib palikt un uzturēties pēc iespējas zemākās vibrācijās, jo tur ir visas viņu iespējas kontrolēt un manipulēt ar tiem, kuru apziņas tiecas izrauties – tapēc tur darbojas viss pretējais – jo zemāk un kaitīgāk, jo labāk – mīlestība un gaisma tos savukārt tracina.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s