Nikola Tesla – Meistaru pieminot.

Vēsture pazīst daudzus talantīgus izgudrotājus, kuru ieguldījums zinātnē nav pārvērtējams. Taču ir tādi, kuru vārdi joprojām liek par viņiem runāt ne tikai zinātnes pasaulei, bet arī sabiedrībai – tik daudz noslēpumu saistās ar viņu dzīvi un atklājumiem. Viens no ievērojamākiem šajā ziņā ir Nikola Tesla. Vakar, 10 jūlijā, bija Meistara dzimšanas diena.

Tesla (1856-1943) bija izcils zinātnieks-fiziķis, nepārspējams inženieris/mehāniķis/elektriķis. Savos 87 gados viņš veicis ap 1000 atklājumus un saņēmis vairāk kā 800 patentus.
Visu dzīvi viņu pavadīja dažādas baumas un leģendas, kuras palikušas noslēpumi līdz mūsdienām.

Šo zinātnieku ar pasaules vārdu dēvē arī par mistifikatoru un pat magu – tik ļoti viņam izdevās atiet no vispārpieņemtiem zinātnes stereotipiem. Ir versija, ka viņš ir saistīts ar notikumu Tunguskā 1908 gadā, ka viņš ir kontaktējies ar ārpuszemes civilizācijām- daudzi izgudrojumi esot nākuši tieši tādā veidā. Savulaik viņam izdevās uztvert mīklainus signālus, kuri, pēc viņa paša domām, nāca no kosmosa. Pret to visu Tesla attiecās ļoti nopietni. Viņš pat uzbūvēja milzīgu torni Longailendā, kuru nosauca par ‘pasaules sistēmu’. Ar tās palīdzību viņš cerēja nodibināt kontaktus ar ārpuszemes iemītniekiem.

Teslas potenciāls un aktivitāte izgudrošanā bija fenomenāla. Viņš bija arī profesionāls lingvists, rakstīja dzeju, pārvaldīja 8 valodas, bija zinošs mūzikā un filosofijā. Zinātne bija viņa dzīves jēga. Viņš bija no vienas puses dīvainis, no otras – nepārspējams ģēnijs, kurš guļ tikai dažas stundas diennaktī. Lords Kelvins par viņu runāja kā par pašu spožāko elektriskās zinātnes spīdekli no visiem, kādi eksistēja tai laikā.

Teslas izgudrojumi tiek izmantoti arī mūsdienās –elektroskaitītāji, frekvenču mērītāji, tvaika turbīnas un daudz kas cits. Tie ir izmainījuši pasauli. Viņš atklāja maiņstrāvu, fluorescējošo apgaismojumu. Viņš pirmais radīja elektrisko pulksteni un dzinēju, kurš darbojas no saules enerģijas.
Rezonanses transformatoru, kurš ļauj iegūt augstfrekvences izlādes miljoniem voltu svārstību amplitūdā. Arī radio patiesībā ir Teslas izgudrojums, nevis Makroni, kam uz to piešķīra patentu. Arī trīs fāžu elektrību viņš ieguva pirmais.

Uz Teslas izgudrojumiem balstījās visa 20gs enerģētika. Par saviem nopelniem 1917 gadā Teslam bija jākļūst par Edisona prēmijas laureātu un iegūt medaļu, taču viņš nebija apmierināts ar to, ka viņu liek vienā līmenī ar Edisonu, kurš asi kritizēja maiņstrāvu.

Daudzi Teslas izgudrojumi netika patentēti un tiem nebija arī rasējumu. Noslēpumainā viņa pierakstu pazušana tā arī nav ļāvusi iepazīties ar šī unikālā cilvēka
Daudzi mūsdienu zinātnieki apgalvo, ka pasaule vēl ilgi gaidīs līdzīga ģeniāla saprāta parādīšanos, kurš varētu sacensties ar Teslu viņa pilnīgajā atdevē zinātnei.

Tesla aizdomājās arī par tādu problēmu, kā elektrības nodošana attālumā bez vadiem. Arī šodien tāds jautājums rada interesi –vai tad ir iespējams enerģiju pārsūtīt bez vada? 19gs beigās Tesla uzskatāmi demonstrēja šādu metodi- aizdedzināja 200 lampiņas 40 km attālumā. Šāds eksperiments tika veikts tikai vienreiz un neviens no zinātniekiem to nav varējis atkārtot.

Teslu savulaik dēvēja arī par burvi, tā kā viņš mēdza demonstrēt augstfrekvenču transformatora darbību publiski- pārsteigto ļaužu acu priekšā viņš pieslēdzās pie sava aparāta un no viņa rokām šāvās zibens šautras.

Tas tika demonstrēts Pasaules izstādē Čikāgā 1893 gadā, kad viņš izlaida caur sevi 2 miljonus voltu spēcīgu strāvas vilni. Edisons apgalvoja, ka pēc tāda trieciena ‘šim trakajam serbam’ bija jāpazūd no zemes virsas. Nepazuda..

Teslas līdzgaitnieki iesauca viņu par zibens pavēlnieku, bet tie, kuri redzēja žonglēšanu ar sablīvētu plazmas enerģiju, vienkārši krita panikā. Viņš prata apieties ar lodveida zibeni un viņa draugs Marks Tvens, kurš bieži apmeklēja laboratoriju redzēja to, kā Tesla tos vienkārši izvelk no kastes. Savā laboratorijā Tesla spēja radīt šādas enerģētiskās lodes futbola bumbas lielumā. Pie Teslas ciemos ir bijis arī cits pazīstams rakstnieks – Žils Verns, kurš tik ļoti iespaidojās no redzētā, ka sarakstīja grāmatu par kapteini Nemo.

Mūsdienu zinātnei ir noslēpums, kā tā laika zinātnieks varēja kaut ko zināt par lodveida zibeņiem un aukstās plazmas sintēzi.
Teslas grandioza ideja bija izveidot gigantisku lampiņu no…Zemes. 1914 gadā viņš piedāvāja ielaist augšējā atmosfērā augstfrekvences enerģijas lādiņu, kurš iededzinātu debesis tā, kā elektrisko lampiņu.

Paskaidrojumus, kā to izdarīt, viņš nesniedza, tikai izteicās, ka tas neesot nekas sarežģīts.
Teslas dzīvē bija mīklaina sakritība. Tajā naktī, kad viņam no sava torņa Longailendē izdevās izgaismot debesis virs Ņujorkas daudzu kilometru augstumā viņš bez nekādiem paskaidrojumiem pameta savu laboratoriju un nekad dzīvē tur neatgriezās. Visi dokumenti un pieraksti palika neskarti.

Tas bija pagrieziena punkts viņa dzīvē- pēc tam dzīvojot 40 gadus viņš turpināja nodoties izgudrojumiem, bet patentus saņēma tikai par mehāniskiem izgudrojumiem. Bija arī daudz publikāciju žurnālos un avīzēs. Taču visi rasējumi saistībā ar ‘pasaules sistēmu’ pazuda bez pēdām.

Savās konstrukcijās Tesla strādāja ar ētera izpratni – ka tas ir caurspīdīga substance, kura ietver visu planētu, savieno visu un kurā svārstības izplatās ātrāk par gaismas ātrumu. Viņš bija pārliecināts, ka apkārtējā pasaule ir piesātināta ar bezgalīgu daudzumu enerģijas, kuru ir jāprot atbrīvot. Vienā no vēstulēm savam draugam 1902 gadā viņš piemin to, ka ir izdevies radīt ierīci, kura ražo elektrību no apkārtējās vides.

Elektriskajam apgaismojumam veltītajā konferencē Sentluisā Tesla demonstrēja publikai darbojošos elektrodzinēju, kurš nebija pieslēgts pie strāvas avota. Demonstrācijas laikā viņš teica šādu runu-
“Mūsu uzdevums ir iegūt enerģiju no resursa, kurš ir bezgalīgs. Esmu pārliecināts, ka šis jautājums tiks atrisināts tuvākā laikā. Mums ir jārada tehnoloģija, kura apgādās ar elektroenerģiju visu pasauli, jebkurā tās vietā, bet resursi ir apkārtējā vide pati par sevi”

Tesla lieliski saprata, ka korporācijas- monopolisti, kuras nodarbojas ar visa veida neatjaunojamo resursu ieguvi, nekad nepieļaus šādas tehnoloģijas ieviešanu, kura darbojas no ‘nekā’
Daudzi līdzgaitnieki apgalvo, ka Teslam piemitušas arī ekstrasensoras spējas. Par šo tēmu spriest ir grūti, vai Teslam piemita gaišreģa talants. Taču viens ir skaidrs- intuīcija viņam piemita spēcīga.

Viņš mēdza izteikties, ka spēj atslēgties no pasaules un tādā stāvoklī saņemt redzējumus. Viņš uzskatīja, ka tad atveras cita pasaule. Tam ir arī fakti – reiz pie viņa viesojās draugi un gatavojās doties mājup ar vilcienu, taču Tesla sajuta sevī spēcīgu vēlmi viņus no tā atturēt- vilciens cieta katastrofu. Tāpat ir redzējums par to, kā saslimst un nomirst viņa māsa. Un visiem zināmais stāsts par Titāniku, kad Tesla atrunāja savu finansiālo mecenātu Morganu no šī brauciena.

Kā uzskata daudzi pētnieki, Teslam ir bijis sakars arī ar slaveno Filadelfijas eksperimentu un mīnu kuģa ‘Eldrige’ izzušanu. 40to sākumā Tesla kopā ar Einšteinu un Openheimeru bija iesaistīts slepenā projektā, kura uzdevums bija padarīt ASV flotes kuģus neredzamus. Runa bija par spēcīgu elektromagnētisku viļņu izveidošanu, kuri ietvertu šos kuģus. Izmēģinājumos tika plānots pielietot Teslas virpuļģeneratorus, lai radītu augsta spiediena magnētiskos laukus.

Pats viņš nenodzīvoja līdz šiem izmēģinājumiem, nomira 1943 gada janvārī viens, no sirds apstāšanās, viesnīcā pašā Ņujorkas centrā. Ķemeni kremēja nākošā dienā, kas bija pretrunā ar to ticību, kādā pieturējās viņa tēva- priestera ģimenē. Dokumentāciju no seifa izņēma FIB darbinieki un nekad par to nav pieminēts. Bet eksperimenta rezultāti ir zināmi- kuģa komanda vai nu aizgāja bojā, daži pazuda, daži sajuka prātā.

Kopā ņemot, Tesla ir cilvēks- mīkla, ar neizskaidrojamu enerģiju un talantu. Viņu gan mīlēja, gan cienīja, gan baidījās. Šis cilvēks bija tālu priekšā savam laikam un tā laika, pat šī laika zinātnei. Arī tā nespēj izprast daudzus viņa izgudrojumus un faktus no dzīves. Tesla izgudroja pirmo elektromobīli, apgalvoja, ka cilvēki drīz izzinās arī teleportācijas noslēpumu. Var droši teikt, ka tādi prāti, kā Tesla, dzimst tikai reizi 1000 gados.

Nobeigumā izraksts no Teslas dienasgrāmatas- nav 100% drošības par tā autentiskumu, bet saturs ir gana interesants.

“Mani vienmēr satraucis viens jautājums – vai mani izgudrojumi nāks par labu cilvēcei? Jo sen ir zināms, ka tie visu parasti pielieto sev līdzīgo un mazāko nogalināšanai. Eksperimenti ar tādu kolosālu enerģijas apjomu ir bīstami.
Ja es kļūdos aprēķinos, tad ētera virpuļa enerģija trāpīs pretējā virzienā”

Tālāk seko eksperimenta apraksts, kurā Tesla ar šausmām secina, ka ir radījis bīstamu ieroci.

” Es, protams, gaidīju, ka sprādziens būs spēcīgs. Bet tas nebija vairs sprādziens, bet gan katastrofa. Un es stingri nolēmu- šis izgudrojums nāks man līdzi kapā. Es sapratu, ka to kāds var arī atkārtot. Bet tam ir nepieciešams atzīt ētera esamību, bet mūsu zinātne aizvien tālāk attālinās no šīs patiesības. Savā ziņā es pat esmu pateicīgs Einšteinam un citiem par to, ka viņi ar savām kļūdainajām teorijām aizved cilvēci no šī bīstamā ceļa, uz kura biju nostājies es. Varbūt tajā ir viņu galvenais nopelns. Varbūt pēc gadiem simts cilvēku saprāts gūs virsroku pār dzīvniecisko instinktu un tas varēs kalpot labumam, nevis iznīcībai”

Par ko šeit ir runa? Ļoti iespējams, ka par Tungunskas eksperimenta šausminošajiem rezultātiem.

Arī 100 gadi ir pagājuši, bet cilvēce kopumā joprojām nav tuvojusies vajadzīgam saprāta līmenim, korporāciju alkatība ir tikai augusi. Tāpēc arī attiecīgie Teslas izgudrojumi un brīvā enerģija ir un paliek noslēpums.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s