Par naudu, kriptovalūtām un transhumānismu.

Nauda tāpat kā valoda un mentalitāte (sapratnes un domāšanas savdabība) ir tautas – valsts kolektīvi radītais savdabības dzīvi sargājošais un uzturošais aizsardzības mehānisms. Tur, kur Tautai ir sava nauda, tur Tautai ir sava valsts. Savas dzīves telpas, materiālā, fiziskā (ģimenes) un Kultūras kapitāla aizsardzībai un dzīves pilnvērtības uzturēšanai Tauta kolektīvi rada savu naudu. Tur, kur zūd mentalitātes radītā nauda, tur zūd arī valoda un mentalitātes savdabība. Pārņemot svešu naudu pārņem arī tai līdzi nākošo valodu un mentalitāti. Tauta zaudē savu savdabību – pārstāj būt par atšķirīgu kopumu – tautu. Zaudējot savu naudu, zūd valstiskums. Valstiskuma zudums ir lielākais Cilvēku piemeklējošais posts. Pēc tā nāk visas citas individuāli nepārvaramās nelaimes – bads, slimības, haoss, pasaules klaidonība un kā rezultāts, atklātāka vai maskētāka verdzība, kas ved miesas, psīhes, prāta un Gara nāvē.

Tur, kur ir kolektīvi radīta nauda, tur ir valsts. Tur, kur naudu var ģenerēt individuāli, tur nav valsts – tur tā tiek noārdīta. Kriptovalūtas ir valsts noārdīšanas mehānisms. Kriptovalūtas dod bagātības ilūziju, bet vienlaicīgi atņem šīs bagātības aizsardzības garantu – drošības uzturētāju. Kriptovalūta ir makšķere, uz kuru ķeras viendienīši – īsprātīgi muļķi.

Kriptovalūtas noārda Cilvēku (Cilvēku vajadzībām) radīto kopību – valsti un rada citu – serveru (serveru vajadzībām) radītu “valsti” – serveru kopību, kuru tagad sargās “kritovalūtas ieguvušie” idioti. Cilvēks no servera izmantotāja pārvēršas par serveri apkalpojošu, servera izmantoto. Tas ir solis transhumānisma virzīšanā un Cilvēka kā saprātīgas būtnes pārvēršanā par “kompetencēs” ierobežotu bioloģisku objektu. Tas ved uz pasauli, kurā nav Cilvēciskās savdabības, bet katrs it kā ir viss. Tas, kur daļējais ir viss, tur viss ir nekas.

Transhumānisms ir nelielas ļaunprātīgas un cietsirdīgas Cilvēku grupas (tumšās hierarhijas) radīts līdzeklis neizglītotu (bez izglītības turētu) un diplomētu muļķu masu novešanai – nolaišanai līdz divkājaino apziņas stāvoklim un to visu pārvēršanai par personību zaudējošu, ārēji vadāmu (motivējamu) bioloģisku robotu – vergu rasi, kura kalpotu šīs mazās grupiņas labklājībai. Transhumānisms ir Cilvēka apziņas pārveidošana par tādu apziņu, kas darbojas atbilstoši kibernētikas principiem – ciparu tehnoloģijām.

/Pauls Stelps/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s